Om Gyn Online

På Gynonline.se arbetar sjukvårdspersonal och tekniska utvecklare sida vid sida för att gemensamt utveckla vården. Gynonline.se gör det möjligt för patienter att få hjälp med gynekologiska besvär genom att ange de symtom som denne har. Tjänsten startade för att kunna möta vården digitalt vilket är en självklarhet i en tid där vi blir allt äldre och mer digitala. Vi ska inte glömma att endast tillsammans kan vi realisera digitaliseringens fulla kraft.

Tjänsten är gratis och grundlades genom samarbete mellan en grupp gynekologer och IT-experter. På Gynonline.se söker DU på dina gynekologiska symtom och besvär och får då en hänvisning till vilken diagnos som kan bäst motsvara dina symtom. Därefter kan Du gå vidare och läsa om sjukdomen. Det är viktigt och veta att Gynonline.se tillhandahåller endast rådgivning. Det är avsett för informationsändamål och om du tror att du kan ha en medicinsk nödsituation, ring omedelbart 112.

 

”Att digitalt kunna få hjälp med sina gynekologiska besvär är en självklarhet i dagens digitala värld, där genom nytänkande kan i framtiden fler lösningar finnas på detta viset”